SATIŞ : +90 (216 ) 593 10 00 pbx

Kullanım Koşulları

 

Aşağıda "Kullanım Şartnamesi", Boysanboya Web Sitesi'nin, siz değerli kullanıcılarımıza sağladığı bilgi ve hizmetlerin sağlanmasına ilişkin hükümleri düzenlemektedir. Boysanboya Web Sitesi'ne giren her kullanıcı, Kullanım Şartları'nda yer alan hükümleri okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.

 
 
KULLANIM KOŞULLARI
 
1) Aksi açık bir şekilde belirtilmedikçe Web Sitesi'nde verilen hizmetlerin tamamı bedelsizdir. 
 
2) Web Sitesi'nde yayınlanan ve telif ve diğer fikrî ve sınaî mülkiyet hakları Boysanboya ya da diğer ikinci kişi ve kuruluşlara ait olan bütün yazılı, resimli, sesli, görsel, elektronik materyallerin her türlü hakları saklıdır. Bu materyallere Web Sitesinde yer verilmesi, bunların kullanımı ile ilgili olarak herhangi bir yetki, lisans ya da, izin verildiği şeklinde yorumlanamaz. Boysanboya yazılı izni olmaksızın bu materyaller kopyalanamaz, yeniden üretilemez, çoğaltılamaz ya da herhangi bir şekilde kullanılamaz. Boysanboya bu tür materyallerin (duvar kâğıdı, ekran koruyucu, reklâm filmi gibi) meslekî, ya da ticarî amaçlı olmadan kullanımı için kişisel bilgisayarlara kopyalanabilmesine izinler verebilir. Bu sitede yer alan materyaller ile ilgili fikrî ve sınaî mülkiyet haklarını ihlâl edecek şekildeki her türlü kullanım sonucu ortaya çıkabilecek yasal sorumluluk, ihlâlde bulunan Kullanıcı'ya aittir. 
 
3) Aksi açık bir şekilde belirtilemedikçe Web Sitesi'nde yer alan her türlü içerik ve bilgi Türkiye'de yerleşik kullanıcılara yöneliktir. 
 
4) Web Sitesi'nde yer alan her türlü içerik; opsiyon, donanım, fiyat, kredi oranı, yetkili satıcı bilgisi, ikinci el araç stoğu, resim, açıklama ve haber (kısaca "BİLGİ") sadece tanıtım ve bilgi verme amaçlıdır. Kullanıcı, BİLGİ'leri referans alarak bir işlem yapmak niyetinde olduğunda, nihaî ve güvenilir enformasyonu, Boysanboya Yetkili Satıcılar'ından veya Boysanboya dan temin etmekle yükümlü olduğunu kabul eder. Web Sitesi'nde yayınlanan bilgilerin doğruluğu ya da güncelliği konusunda hiçbir garanti ya da taahhüt verilmemektedir. Kullanıcı, bu BİLGİ'lere dayanarak yapabileceği işlemler bakımından Boysanboya'nın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder. 
 
5) Boysanboya kendi takdirinde olmak üzere sitenin içeriğini, Kullanıcı'lara sağlanan herhangi bir hizmeti dilediği zaman değiştirme ya da sona erdirme ve Boysanboya Web Sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini sistemlerinden silme hakkını saklı tutar. Web Sitesi'nin hatasız olması için her türlü tedbir alınmış olmakla birlikte, sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.
 
6) Boysanboya sitesinde mevcut, muhtelif Başvuru Formlarını'nı doldurarak iletmiş olduğunuz bilgiler, sadece Boysanboya Yetkili Kişileri tarafından Boysanboya tarafından ürettilen ve mümessili olduğu binalar ile ilgili tanıtım ve pazarlama aktivitelerinde kullanılacak ve bu amaç dışında hiçbir şekilde üçüncü kişi ve kuruluşlara sağlanmayacaktır. 
 
7) Boysanboya sitesinde mevcut, muhtelif Başvuru Formlarını'nın doldurulmuş olması, Kullanıcı'ya herhangi bir hak vermez ya da Kullanıcı'ya herhangi bir uygulama ile ilgili kazanılmış hak iddiasında bulunma imkanı vermez. Bu Formlara eksik, yanlış ya da geçerli olmayan bilgiler girilmesi halinde,Boysanboya /veya Yetkili Kişilerinin kendi takdirlerinde olmak üzere düzenleyebilecekleri pazarlama ve tanıtım programları sonucu sağlanabilecek imkanlar ile ilgili hak talebinde bulunulamaz.
 
8) Web Sitesi'nin virüs, trojan ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihaî güvenliğin sağlanması için Kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede Kullanıcı, Web Sitesi'ne girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder. 
 
9) Resmî makamlardan Kullanıcı 'ya yönelik bir suç duyurusu ya da resmî soruşturma talebi gelmesi ve/veya Kullanıcı 'nın Boysanboya sistemlerinin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının tespit edilmesi halinde, Boysanboya Kullanıcı'nın kimlik bilgilerini araştırma ve yasal mercîlere bildirimde bulunma hakkına sahiptir. 
 
10) Kullanıcı'lar ile Boysanboya arasında ortaya çıkabilecek ihtilâflarda, Boysanboya elektronik kayıtları delil olarak kabul edilecektir. Bu tür ihtilâfların çözümünde Bartın mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacak ve ihtilâf Türkiye Cumhuriyeti Kanunlar'na göre çözülecektir. 
 
11) Boysanboya Web Sitesi, Kullanım Şartnamesi'nin herhangi bir maddesini, bildirimde bulunmaksızın değiştirme, yenileme veya iptal etme hakkına sahiptir. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm Kullanıcı 'lar bakımından hüküm ifade edecektir. 
 
Kullanıcı, Boysanboya Web Sitesi'ne girmekle yukarıda belirtilen şartları kabul etmiştir.