SATIŞ : +90 (216 ) 593 10 00 pbx

Misyonumuz

 

 

Toplam Kalite yönetiminin sürekli gelişme ve iyileştirme ilkesi doğrultusunda ürün ve hizmet kalitemizi müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak ve sürekli geliştirecek şekilde organize etmek,

 

Geçmişten gelen tecrübe ve bilgi birikimi ile en uygun ürün ve hizmeti en ekonomik koşulda ve sürekliliği sağlanmış bir kaliteyle temin etmek,

 

Temin edilen hammaddelerde kalite, orijinalite ve standardizasyonun sürekli sağlanması amacıyla seçilmiş, konusunda lider tedarikçilerimizle karşılıklı memnuniyete dayanan uzun süreli işbirlikleri geliştirerek iç ve dış pazarda rekabet edebilir olmak,

 

Müşteri güveninin kazanmanın tüm kazançların önünde geleceğine inanarak ticari ahlak ve dürüstlük ilkesi ile müşteri ilişkilerini hassasiyetle yönetmek,

 

Müşterilerimize ihtiyaç duydukları bilgi, ekipman, malzeme ve teknolojiyi en doğru ve en hızlı şekilde sunarak müşterinin çözüm ortağı olmak,

 

Kalite, çevre, sağlık ve güvenlik konularında uluslar arası standartlar ve mevzuat koşulları ile uyumlu bir entegre yönetim sisteminin firmamız amaç ve hedefleri doğrultusunda etkin olarak uygulanmasını sağlamak,

 

Sürekli gelişme için en değerli kaynak olarak görülen çalışanların, kalite, çevre, sağlık ve güvenlik konularında eğitim düzeylerini arttırarak, katılımcı, mutlu, güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı yaratmak,

 

Kalite süreçlerinin planlanması ve uygulanması aşamasında çevre ve emniyet kurallarına tam uyumlu olarak kullandığımız, depoladığımız ve sevk ettiğimiz ürün ve hizmetlerde maruz kalınacak riskleri en düşük seviyede tutarak çalışan sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak,

 

Ticari mevzuat ile kalite, çevre, sağlık ve güvenlik konularında yasal mevzuat ve yönetmeliklere uygun olarak faaliyet göstermek,

 

Üzerinde yaşadığımız dünyamızı ve çevremizi korumak ve kirletmemek, kaynakları etkin ve verimli şekilde kullanmak, tüketimi ve atıkları minimize etmek için Çevre Yönetimi Sistemine uygun tedbirleri sürekli olarak yerine getirmek,